* Phần mềm dùng cho máy Holter điện tim (SCM-510W) sử dụng cho máy điện tim Holter FM-180/ Fukuda – Nhật Bản.
* Các phần mềm dựa trên Windows platforms nhiều nhiệm vụ bao gồm cả biên soạn phức tạp của dữ liệu cho các báo cáo chi tiết.

Phần mềm dùng cho máy Holter điện tim

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: