MÁY ĐIỆN TIM

 • 0.00VND
  Model: FX-8200
  Hãng sản xuất: Fukuda Denshi
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001, CE.
  Cấu hình bao gồm:
  + Máy chính với màn hình 8 inch
  + Phụ kiện theo máy:
        - Cáp điện tim : 01 cái
        - Bộ kẹp điện cực chi : 04 cái
        - Bộ điện cực ngực : 06 cái
        - Bộ pin sạc + Dây nguồn: 01 bộ
        - Giấy in nhiệt : 01 xấp
        - Sách HDSD Anh, Việt.
  Tư vấn mua hàng: 📞 0908 825 169
 • 0.00VND
  Model: FX-8300
  Hãng sản xuất: Fukuda Denshi
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001, CE.
  Cấu hình bao gồm:
  + Máy chính với màn hình 8 inch
  + Phụ kiện theo máy:
        - Cáp điện tim : 01 cái
        - Bộ kẹp điện cực chi : 04 cái
        - Bộ điện cực ngực : 06 cái
        - Bộ pin sạc + Dây nguồn: 01 bộ
        - Giấy in nhiệt : 01 xấp
        - Sách HDSD Anh, Việt.
  Tư vấn mua hàng📞 0908 825 169
 • 0.00VND
  Model: FX-8200
  Hãng sản xuất: Fukuda Denshi
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001, CE.
  Cấu hình bao gồm:
  + Máy chính với màn hình 7 inch
  + Phụ kiện theo máy:
        - Cáp điện tim : 01 cái
        - Bộ kẹp điện cực chi : 04 cái
        - Bộ điện cực ngực : 06 cái
        - Bộ pin sạc + Dây nguồn: 01 bộ
        - Giấy in nhiệt : 01 xấp
        - Sách HDSD Anh, Việt.
  * Tặng kèm phần mềm kết nối máy tính EFS-200 khi mua máy
  Tư vấn mua hàng: 📞 0908 825 169
 • 0.00VND
  Model: FX-8100/FCP-8100
  Hãng sản xuất: Fukuda Denshi
  Xuất xứ: Nhật Bản
  Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001, CE.
  Cấu hình bao gồm:
  + Máy chính với màn hình 7 inch
  + Phụ kiện theo máy:
        - Cáp điện tim : 01 cái
        - Bộ kẹp điện cực chi : 04 cái
        - Bộ điện cực ngực : 06 cái
        - Bộ pin sạc + Dây nguồn: 01 bộ
        - Giấy in nhiệt : 01 cuộn
        - Sách HDSD Anh, Việt.
  * Tặng kèm phần mềm kết nối máy tính EFS-200 khi mua máy
  Tư vấn mua hàng: 📞 0908 825 169
Scroll
0908 825 169
0908825169